1

قانون 2 دقیقه ای برای جذب ایده

News Discuss 
نتایج، زندگی ما را می سازد. ما از نتایج قضاوت میکنیم که زندگی خوبی داریم یا زندگی خوبی نداریم. برای رسیدن به هر آرزویی از طریق قانون جذب باید اقدام و عمل هم باشد اما اگر از من بپرسید: چه اقدام و عملی؟؟ میگویم: نمیدانم! چون این یک مسئله کاملا https://socialfactories.com/story13389212/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story