1

Https://ufame.online/ Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
Kana jechuun namoonni jireenya Nabiyyi keessatti Qur’aana haffazan kanniin qofa jechuu miti. Garuu warreen Bukhaarin dubbate torban ykn saddeettan kunniin warra Qur’aana qomatti qabatanii (haffazanii) Nabiyyiin qaraati (dubbisa) isaanii isaaniif dhageefachuun beekkamaniidha. Namoota kanniin ala Qur’aana irraa muraasa ykn guutuu isaa kan haffazan baay’etu jiru. Algae are already recogn... https://roselyneb963pvc8.wikiannouncement.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story